2392091745 Μεσημέρι, Θεσσαλονίκη stavros.sidiropoylos@gmail.com